loading
loading
The Islamic Jesus
Columns and Op-eds
Lectures and Debates
Islam without Extremes

Akıllı Tasarım Teorisi Neye Dayanır?

Bir okur (Sayın Ali Rıza Bölükbaşı) Radikal Darwinizm başlıklı yazıma eleştirel yorumlar eklerken, militan ateist Richard Dawkins’in Darwinizm anlayışından bahisle şöyle demiş:
Dawkins… kendi inancına dayanarak bilime girdi vermiyor, bilimin çıktısını yorumluyor. Bilim değil, felsefe yapıyor. Akıllı tasarımcılarsa, kendi inançlarına dayanarak önkabullerde bulunuyor ve bunları bilime girdi olarak kullanıyorlar.
Bu yaygın bir iddiadır, ancak tümüyle yanlıştır. Akıllı Tasarım (AT) teorisinin bilime “girdi” olarak kullandığı hiç bir inanç yoktur. Aksine asıl Darwinizm bir inancı (materyalizmi) bilime girdi olarak kullanır. Aksini iddia eden, buyursun, AT’nin neyi “girdi” olarak kullandığı göstersin.
18 April 2006 Posted By : Mustafa Akyol 0 Comments

Related posts

Leave a Reply